Reklamacje

Hifistation.pl dostarcza produkty bez wad i odpowiada jako sprzedawca jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą Kodeksu Cywilnego.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
pisemnie na adres: ul. Krowoderskich Zuchów 16 L.U. 11, 31-272 Kraków
w formie elektronicznej na adres: sklep@hifistation.pl

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.


Przykładowy formularz zgłoszenia możesz pobrać tutaj ---> klik, wypełnić go, i wysłać do nas z reklamowanym produktem.

 

Zgłoszenia reklamacyjne przyjmujemy pod adresem:

E-mail: sklep@hifistation.pl

Sklep HIFISTATION.PL

Ul. Krowoderskich Zuchów 16 L.U. 11

31-272 Kraków